wegwijs (6).jpg 

Deze dienst van Seniorama verzamelt en verwerkt informatie over tegemoetkomingen en dienstverlening in de thuiszorg, sociale voorzieningen en activiteiten voor 55-plussers.
De informatie wordt op verschillende manieren aan geïnteresseerden, thuiszorggebruikers, mantelzorgers en diensten bezorgd.
Iedere maand worden bijdragen geschreven voor ons tijdschrift Seniorama Nieuws. Deze zijn ook te lezen op onze website. Daarnaast zijn er wegwijsfolders ter beschikking bij het onthaal voor geïnteresseerden met actuele informatie over onderwerpen waarover regelmatig vragen worden gesteld. De wegwijsfolders vind je ook onder het menu Publicaties. 
De artikels zijn chronologisch geordend met de recentste eerst.

Vlaamse sociale bescherming: mobiliteitshulpmiddelen

Senioren: brandveilig wonen

Seniorenbiljet 65+

Hospitalisatieverzekering bij ernstige ziekte

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde

LevensEinde InformatieForum