LIDMAATSCHAP EN INSCHRIJVINGEN

Het lidgeld voor het werkjaar 2020 - 2021 bedraagt € 28.
Voor dit lidgeld ontvang je11 nummers van Seniorama Nieuws, ons maandelijks 
tijdschrift, en betaal je als deelnemer aan activiteiten en cursussen een lagere prijs dan de niet-leden.

Het tweede lid van een gezin (wonend onder hetzelfde dak als het eerste lid) 
betaalt € 16 en ontvangt hiervoor dezelfde korting bij deelname aan een activiteit.
Vanaf januari 2021 vermindert het lidgeld naar € 20 voor het eerste lid en € 8 voor het tweede lid.

Het lidgeld mag geen rem zijn om aan te sluiten. Daarom voorzien we een sociaal tarief dat je kunt
aanvragen bij Bianca Pisera, de centrumleider.
Je kunt ook 'steunend lid' worden door € 50 te betalen.
Wil je Seniorama echt steunen, dan kun je dit doen door €100 te storten 
Dan hoor je bij de 'Vrienden van Seniorama'. Je hebt dan gratis toegang tot 15 voordrachten en je wordt 
uitgenodigd bij speciale gelegenheden.

Betalingen aan Seniorama
Ten einde de boekingen vlot te laten verlopen vragen we je je lid-of klantnummer nummer steeds te vermelden 
bij betalingen. Je vindt dit nummer op je Seniorama-lidkaart en op het etiket van Seniorama Nieuws.  
Je lidkaart vind je vooraan in het oktobernummer van Seniorama Nieuws of kun je vanaf oktober afhalen op het onthaal.

Inschrijvingen voor de cursussen en de creatieve ateliers
Heb je zin om aan één of meerdere lessenreeksen uit het aangeboden programma deel te nemen,
schrijf dan zo snel mogelijk in. Het aantal deelnemers is beperkt maar er is ook een minimum aantal cursisten vereist. 
Wordt het maximum overschreden of wordt het minimum niet bereikt, dan wordt het inschrijvingsgeld vanzelfsprekend 
integraal terugbetaald. In het menu 'Activiteiten' vind je voor elke cursus een beschrijving, de code, het aantal lessen en 
het cursusgeld. Vóór het inschrijven en betalen: neem eerst telefonisch contact om te weten of er nog plaats
is voor de gekozen activiteit.

Hoe inschrijven?
Via het inschrijvingsformulier: een voor het eerste lid en een voor het tweede lid.
Vul het toepasselijke formulier in (één per deelnemer).
- Gebruik hoofdletters voor naam en adres. Dames vullen hun eigen naam in. Vul ook de naam van je partner in.
- Vergeet niet je lid- of klantnummer te vermelden.
- Betaal het cursusgeld: je bent pas ingeschreven als je betaald hebt en de inschrijvingen worden genoteerd 
in volgorde van betaling.

Betalen kan:

  • Door het cursusgeld en eventueel het lidgeld te storten op rekening IBAN BE32 7364 0304 8202 BIC KREDBEBB 
    van Seniorama. Vermeld op het stortingsformulier je lid- of klantnummer (behalve voor nieuwe leden),
    de code van de cursus en, indien de naam van de rekeninghouder niet dezelfde is als deze van de cursist, 
    ook de naam van de cursist. Als je betaalt via de bank, stuur ons dan dezelfde dag het inschrijvingsformulier.
  • Je kunt ook het inschrijvingsformulier komen afgeven in Seniorama en contant of met Bancontact betalen. 

Je ontvangt geen schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Zonder tegenbericht word je verwacht op de eerste dag 
van de cursus of activiteit. Voor veel cursussen zijn er wachtlijsten. Als je toch moet afhaken, geef dit dan tijdig door, 
zodat iemand anders de kans krijgt deel te nemen.

Wanneer inschrijven?
Nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 1 september 2020 voor zover de groepen niet volzet zijn.
Opgelet: maandag 7 september (Leuven kermis) zijn we gesloten.

Annuleringskosten
Cursussen

Wanneer iemand definitief ingeschreven is en zonder te verwittigen niet deelneemt, kan het inschrijvingsgeld
niet teruggestort worden.
Bij annulering vóór 1 oktober: volledige terugbetaling min € 5 voor administratiekosten.
Bij annulering tot 7 dagen vóór de start van de activiteit: volledige terugbetaling min € 5 voor administratiekosten. 
Daguitstappen en weekeindekriebels
Wanneer iemand definitief ingeschreven is en zonder te verwittigen toch niet deelneemt kan het inschrijvingsgeld
niet teruggestort worden. Bij annulering vóór de afsluitingsdatum van de inschrijving vermeld bij de aankondiging van de uitstap:
volledige terugbetaling min € 5 voor de administratiekosten.
Annulering na de afsluitingsdatum van de inschrijving: volledige terugbetaling min € 5 voor de administratiekosten mits
het aanbrengen van een vervangende deelnemer.
Afwezig door ziekte
Als je langer dan 4 weken afwezig bent door ziekte, kan een gedeelte van je cursusgeld terugbetaald worden.
Hiervoor bezorg je ons binnen de 7 dagen een medisch attest.

Te weinig inschrijvingen
Seniorama behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren of te wijzigen wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of
wanneer de begeleider door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.