Onder dit thema behandelen we de ontwikkeling van een geneesmiddel, het gebruik van medicinale cannabis en de behandeling van een alcoholverslaving.

Van idee tot geneesmiddel
door J.M.Stassen (2 dec)
Er zijn ongeveer achtduizend verschillende ziekten bekend. Voor de meeste daarvan zijn op dit moment nog geen goede geneesmiddelen beschikbaar.
De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel start met wetenschappelijk onderzoek van een aandoening. Dit leidt soms tot nieuwe ideeën voor potentiële geneesmiddelen die dan in het laboratorium worden getest. Verreweg de meeste kandidaat-geneesmiddelen vallen in deze fase af. De overblijvers gaan dan over in de ontwikkelingsfase, een lang, onzeker en kostbaar proces dat gemiddeld tien jaar duurt.

Wat is medicinale cannabis?
door Patrick Dewals (9 dec)
Bij welke medische indicaties helpt het en hoe? Weinig kwesties zijn zo controversieel als medicinale cannabis. Hoewel verschillende landen medicinale cannabis op een gereguleerde manier aan hun bevolking aanbieden, blijven tezelfdertijd andere artsen en politici de medische eigenschappen van cannabis ontkennen. Het lijkt wel of er twee verschillende waarheden naast elkaar bestaan. De spreker analyseert de maatschappelijke en politieke evoluties die hiertoe leidden.

Wat leert ons 150 jaar aanpak van alcoholproblemen in Vlaanderen?
door Joris Casselman (16 dec)
Het laatste boek van de spreker ‘Van Jeneverellende tot Tournée Minérale’ (2019) is een overzicht van 150 jaar aanpak van alcoholproblemen in Vlaanderen. Tijdens de voordracht zal de situatie van vroeger (‘de jeneverellende bij de arbeiders’ op het einde van de negentiende eeuw) vergeleken worden met de situatie nu (onder meer met campagnes zoals ‘Tournée Minérale’). Een merkwaardige vaststelling hierbij is dat, hoewel er zich een enorme metamorfose heeft voorgedaan, een aantal knelpunten hardnekkig blijven bestaan.

Code: Genees
Seniorama: woensdag van 14 tot 16.30 u.
Data: 2, 9 en 16 december
Aantal lessen: 3
Prijs: € 27 - leden € 24
Lesgevers: J.M. Stassen, hoofd onderzoekontwikkeling Bionutral, ceo van Celisine, voormalig hoofd bij Thrombogenics
Patrick Dewals, bachelor in de psychiatrische verpleegkunde, master in de politieke wetenschappen en master in de politieke filosofie
Joris Casselman, psychiater, psycholoog en criminoloog