Mijn lichaam – mijn instrument
Een holistische (globale) kijk op ons lichamelijk functioneren

Een voorwaarde voor een gezond lichamelijk functioneren is een voortdurend evenwichtige wisselwerking tussen lichaam en geest. Anders ontstaan afwijkingen met klachten die vaak worden geprojecteerd in ons bewegingsstelsel. Ons lichaam bestaat uit verschillende stelsels die op elkaar inwerken en invloed hebben op elkaar. (bewegingsstelsel, ademhalingsstelsel ...).
In deze themacursus willen we tips aanbieden en meer inzicht geven in het lichamelijk functioneren. Hoe we dit kunnen optimaliseren en hierdoor ook preventief klachten kunnen voorkomen en onze vitaliteit kunnen verbeteren We willen eerst het bewegingsstelsel nader bekijken en mogelijk volgen in het komende werkjaar andere themacursussen rond de andere stelsels van ons lichaam.

Thema 1: HET BEWEGINGSSTELSEL

Vaak een bron van lichamelijke klachten.
In dit thema wordt het bewegingsapparaat bekeken vanuit zijn normaal functioneren en staan we stil bij mogelijke beperkingen die zowel leeftijdsgebonden als traumatisch (door een ongeval) kunnen ontstaan. Reuma, artrose, osteoporose, lumbago, hernia … en blokkeringen van staartbeen, kaakgewricht en rug maar ook spier- en peesletsels worden als aandoeningen van het bewegingsstelsel van nabij bekeken. Er worden adviezen geformuleerd om deze problemen te voorkomen of deze zo lang mogelijk uit te stellen. Het bewegingsapparaat functioneert ook als ‘kapstok’ voor organen die hieraan zijn opgehangen. Een slecht werkend orgaan kan via die ophangingstructuren de normale beweeglijkheid van het bewegingsstelsel beperken en eveneens oorzaak zijn van hogergenoemde klachten. Omgekeerd kan een probleem van het bewegingsapparaat de normale werking van organen beïnvloeden.
Zo is de lever een belangrijk orgaan voor een normaal functioneren van het lichaam, maar is heel ‘stress’ gevoelig. Door overbelasting van de lever en de invloed op het middenrif, kan dit orgaan de oorzaak zijn van rug- en nekproblemen en ook hoofdpijn veroorzaken. Hoe kunnen we dat verklaren? Wat kunnen we hieraan doen? Kunnen we hier ook preventief optreden? 
Inzicht verwerven in de normale werking en mogelijke aandoeningen van het bewegingsstelsel kan ons helpen preventief op te treden en hierdoor minder afhankelijk te worden van verzorging om verlies van bewegingsvrijheid te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen. Praktische tips helpen je hierbij op weg.

Code: Beweg
Seniorama - dinsdag van 9.30 tot 12 u.
Data: 7, 14, 21 mei
Aantal lessen: 3
Prijs: € 24 - leden: 21
Lesgever: Guido Paeps, osteopaat DO