De taak van senioreninspecteur bestaat er voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap.
Daarnaast trachten de senioreninspecteurs onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Deze hebben veeleer te maken met situaties die niet meteen tastbaar of meetbaar zijn, maar toch een impact hebben op het dagdagelijkse leven.
Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een helpende hand kan reiken.

Senioreninspecteurs Patricia Van de Walle en Jean-Lou De Graef van de Leuvense politie starten opnieuw in . Voor dringend advies: 016 21 09 10 of 0491 91 25 35.

Senioreninspecteurs 2019 2.jpg