Afbeelding

Organisatie van aangepast vervoer voor personen met mobiliteitsbeperkingen

De dienst die 7 dagen op 7 voor aangepast vervoer voor personen met mobiliteitsbeperkingen zorgt, is te vinden in de IJzermolenstraat 10 bus 2, 3001 Heverlee
VZW Mobiel, 016 20 53 83, www.vzwmobiel.be

1. Dienst aangepast vervoer (DAV is een organisatie van Mobiel vzw)
Individueel en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking of bejaarden die rolstoelgebruiker zijn en moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Je betaalt de kilometers die je in de bus zit en er kan één begeleider gratis me.
Vervoertijd: van 6.30 tot 22.30 u.
Aanvraag: minimum 2 werkdagen op voorhand op 016 20 53 83 tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u. of via het antwoordapparaat. dav.dispatching@vzwmobiel.be
Voorwaarden: Lid zijn van onze dienst en het reglement respecteren. Lid zijn is volledig kosteloos.
Adres: Mobiel vzw IJzerenmolenstraat 10 bus twee 3001 Leuven
www.vzwmobiel.be/dav

2. Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC Leuven is een organisatie van Meer Mobiel Leuven vzw)
Vervoer door vrijwilligers voor personen met een beperkte mobiliteit, voor wie het openbaar vervoer gebruiken heel moeilijk is of als er geen openbaar vervoer in de buurt is.
Om een beroep te doen op deze dienst moet je inkomen lager zijn dan tweemaal het leefloon. Je betaalt jaarlijks € 10 lidgeld. Daarnaast betaal je bij elke rit per kilometer en eventueel administratiekosten. Kosten van parking en dergelijke zijn ook ten laste van de gebruiker.
Vervoertijd: 24 uur op 24, 7 dagen op 7 over geheel België
Aanvraag: 2 dagen op voorhand op 016 29 01 21 elke werkdag van 13.30 tot 16 u. of via mmc.dispatching@vzwmobiel.be

GRATIS LIDMAATSCHAP indien het lid

· 65 jaar is of ouder, én
· in Leuven woont (inclusief de deelgemeenten), én
· geniet van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (Omnio of WIGW).

Adres: Meer Mobiel Leuven vzw IJzerenmolenstraat 10 bus drie 3001 Leuven
www.vzwmobiel.be/mmc/wie-zijn-wij