LEIF-kaart: uw wilsverklaring altijd op zak.
Mensen die een wilsverklaring hebben opgesteld in verband met hun levenseinde zijn vaak ongerust dat artsen en zorgverleners die papieren nooit te zien zullen krijgen. Een LEIF-kaart moet hieraan tegemoet komen. Ze lijkt op een bankkaart om in je portefeuille te bewaren. Op de kaart staan alle wilsverklaringen aangeduid waarvan de houder verklaart ze te bezitten. Bovendien bevat ze ook de naam en het telefoonnummer van een vertrouwenspersoon die hiervan op de hoogte is en die dit aan de arts kan bevestigen. De kaart is te verkrijgen via het LEIF-blad.

LEIFlijn 078 15 11 55
De LEIFlijn is bereikbaar op alle werkdagen, tussen 9 en 17 uur.
Bij afwezigheid kun je altijd een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Je kunt ook terecht op leiflijn@skynet.be

Voor wie?
Deze telefoonlijn is bedoeld voor iedereen die vragen heeft rond het levenseinde:

- Mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening (en hun omgeving) die meer willen weten over:
- pijnbestrijding
- de mogelijkheden van psychologische begeleiding
- vragen rond begrafenis of crematie
- rouw
- de administratieve en praktische regelingen bij een overlijden
- financiële gevolgen
- spirituele opvang (o.a. rol van pastor; moreel consulent)- Mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening die geen behandeling willen opstarten of deze willen stoppen en de nood hebben hierover te praten

- Mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening (en hun omgeving) die meer willen weten over de mogelijkheden van palliatieve zorg
- Mensen (met een ernstige ongeneeslijke aandoening) die meer willen weten over een wilsverklaring of een levenstestament
- Mensen die ondraaglijk lijden door een ernstige ongeneeslijke aandoening (door ziekte of ingeval) en die een euthanasie overwegen, maar daar nergens mee terechtkunnen
- Alle hulpverleners die over het voorgaande meer willen weten.

De praktijk?
Het schijnt dat je palliatief verlof kan krijgen. Kan mijn werkgever dit weigeren?
Hij zou liever thuis overlijden, maar kan dat wel?
Mijn echtgenoot is nu al enkele jaren overleden en ik geraak er maar niet over …
Kun je niet anders dan in een doodskist begraven worden?
Vader heeft longkanker met uitzaaiingen en wil euthanasie, maar zijn dokter zegt dat hij nog niet terminaal is …
Waar kan ik terecht voor informatie rond een wilsverklaring of een levenstestament?
Wat moet ik doen om mijn lichaam na mijn dood te kunnen afstaan aan de wetenschap?
Ik wil niet afzien zoals mijn partner. Ik zou graag weten wat ik allemaal kan doen om dit te vermijden …
We vragen ons af of al die behandelingen bij grootmoeder nog wel zin hebben?
We beseffen wel dat het niet meer zo lang zal duren, maar is het normaal dat moeder zoveel pijn heeft en verschrikkelijk angstig is?
Ik lijd al jaren ondraaglijk aan de gevolgen van een ongeval. Ik wil al geruime tijd sterven maar krijg nergens gehoor …

Wat?
De LEIFlijn maakt deel uit van het LevensEinde Informatie Forum. Het LEIFproject is een open initiatief en bestaat uit mensen en verenigingen die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Vele praktische antwoorden op deze vragen zijn ook te vinden in het LEIFblad. www.leif.be
Je kunt het vinden bij de apotheker, of downloaden in pdf-formaat.